آزمون تستی فارسی ششم ابتدایی

 


برچسب‌ها: فارسی ششم

تاريخ : یکشنبه ششم اردیبهشت ۱۳۹۴ | 8:13 | نویسنده : زراعتی |

دانلودنمونه سوالات آزمون نمونه دولتی

60تست فارسی ششم 

همراه باپاسخنامه

 


برچسب‌ها: فارسی ششم

تاريخ : شنبه بیست و نهم فروردین ۱۳۹۴ | 10:16 | نویسنده : زراعتی |

تعدادجمله ازفرمول زیربه دست می آید .

1- فعل های حاضر در جمله را می شماریم.

2- فعل های غایب (حذف شده ) را می شماریم.

3-شبه جمله تمام جمله ها به عنوان جمله حساب می شوند

تعداد فعل های ذکر شده + تعداد فعل های حذف شده + شبه جمله  مثال : ای مردم ! بدانیدملتی که تلاش کند وپشتکار داشته باشد هم به برخورداری می رسد وهم به موفقیت . ای مردم + بدانید+ تلاش کند+ داشته باشد +می رسد +می رسد (که حذف شده ) شبه جمله + فعل + فعل + فعل + فعل +(فعل حذف شده) گاهی در جمله عبارتی شبیه به فعل می آید که هرگز فعل نیست .مانند مصدر ها ،بنابراین، این گروه هرگز در شمارش، جمله محسوب نمی شوند. مثال : هنگام رفت وآمد از خیابان احتیاط کن . ( یک جمله ) کار کردن وتلاش کردن رمز موفقیت است . ( یک جمله ) نکته :گاهی فعل ها به صورت مخفف می آیند .درشمارش جمله ها محسوب می شوند  مثال :من آن نی ام که تورراها کنم .(من آن کسی نیستم که تورارهاکنم )

شبه جمله ها بر دو نوع هستند:

1- منادا  منادا  را  از حروف ندا تشخیص می دهیم .  حروف ندا عبارتند از : ای ، یا ، ایا ، « ا » در پایان واژه ،   Ø ( بدون هیچ علامتی ) یعنی از لحن نوشته یا کاما متوجه می شویم .

2- صوت  عبارتند از :

برای آرزو و دعا :  کاشکی ، کاش ، ای کاش ، آمین ، الهی

برای تشویق    به به ، آفرین ، احسنت ،بارک الله، مرحبا،خوشا

برای تاسف و درد   آه ، درد ، دریغا ، دریغ  ، ای داد ،فریاد ، وای

برای تعجب           به ، وه ، عجب ، چه عجب ، عجبا ، شگفتا

برای تنبیه             امان ، الامان ، مبادا ، زنهار ، هان

برای احترام           چشم ، به چشم ، بله قربان

برای قبول و تصدیق         بله ، آری ، ای ، ای والله

برای دستور                خاموش ، ساکت ، یالله ، بسم الله


برچسب‌ها: فارسی ششم

تاريخ : یکشنبه هفتم دی ۱۳۹۳ | 12:12 | نویسنده : زراعتی |
دریافت نمونه سوالات تستی فارسی درس اول دانلود
برچسب‌ها: فارسی ششم

تاريخ : دوشنبه پنجم آبان ۱۳۹۳ | 12:10 | نویسنده : زراعتی |

درس چهارم فارسی ( هفت خان رستم(معنی ابیات 

خروشید و جوشید و بر کند خاک ............. ز سُمّش زمین شد همه ، چاک چاک 

رخش شیهه کشید و خشمگین شد و به نشانه ی یورش سُم خود را بر زمین کوبید به گونه ای که زمین زیر پایش کنده شد . 

بزد تیغ و بینداخت از بر، سرش .............. فرو ریخت چون رود، خون از برش 

رستم سر اژدها را از تنش جدا کرد و خون مانند رود از تن اژدها جاری شد. 

بینداخت چون باد ، خَمِّ کمند .......................سر جادو آورد ناگه به بند 

رستم کمند ( طناب حلقه شده ) را با سرعت به سمت جادوگر انداخت و اورا اسیر کرد . 

میانش به خنجر به دونیم کرد ................. دل جادوان زو پر از بیم کرد . 

رستم از کمر جادوگر را به دونیم کرد و با این کار خود جادوگران دیگر را پر از وحشت کرد

چو رستم بدیدش بر انگیخت اسب .............. بدو تاخت مانند آذر گُشسب 

هنگامی که رستم اورا دید اسبش را با سرعت به سوی او تازاند
سر و گوش بگرفت و یالش دلیر ............ سر از تن بکندش به کردار شیر 

رستم شجاعانه سر و گوش و یالش را گرفت و مانند شیر با شجاعت سرش را از تنش جدا کرد . 

زبهر نیایش ، سر و تن بشست ................. یکی پاک جای پرستش بجست 

برای عبادت سر و تن خودرا شست و به دنبال جایی پاک و تمیز برای این کار گشت . 

از آن پس نهاد از بر خاک ، سر ............... چنین گفت : کای داورِ دادگر ! 

سپس سربر خاک سجده گذاشت و گفت ای پروردگار عادل 

ز هر بد ، تویی بندگان را پناه ................... تو دادی مرا،گُردی و دستگاه 

در برابر هربدی و آسیبی تو برای بندگان پناه هستی و تو هستی که به من زور پهلوانی و شکوه و عظمت دادی . 

خود ارزیابی 

1- منظور از عبارت زیر چیست؟«از هفت خان گذشتن » 

همانطور که رستم برای نجات دادن پادشاه ایران از دست دیوان سختی های زیادی را پشت سر گذاشت وقتی کسی کاری را با سختی و دشواری زیادی انجام دهد این عبارت را به کار می برند . 

2- رستم در هفت خان چه مراحلی را پشت سر گذاشت ؟ 

1- نبرد رخش با شیر 2- گذر از بیابان و گرفتار شدن در آن 3- نبرد با اژدها 4- نبرد با جادوگران 5- نبرد با اولاد دیو 6- نبرد با ارژنگ دیو 7- نبرد با دیو سپید . 

3- به نظر شما چه نیرویی باعث شد رستم بتواند هفت خان را با موفقیّت پشت سر بگذارد؟ 

اعتقاد به خداوند و توکل به او و نترسیدن از مشکلات پیش آمده 

حکایت    ادب لقمان 

لقمان را گفتند : ادب از که آموختی ؟ گفت : از بی ادبان ؛ هرچه از ایشان در نظرم ناپسند می آمد ، من از آن عمل ، دوری می کردم . 

به لقمان گفتند: از چه کسی ادب یاد گرفتی ؟ لقمان گفت : بی ادبان ؛ هر کاری که آن ها انجام می داند و در نظر من ناپسند و بد میآمد از آن دوری می کردم . 

به نظر شما چگونه می توان از بی ادبان ، ادب آموخت ؟ 
اگر انسان بدی ها و کار های ناپسند دیگران که می بیند بشناسد و از انجام آن ها دوری کند به ادب بیش تری دست خواهد یافت. 
معنی واژه ها 

خان = مرحله - منزل / اهریمنی = شیطانی / شمار = تعداد / دیوان = دراینجا جمع دیو ها / راهی می شود = به سوی جایی می رود / قوی پنجه = زور مند /تیمار می کند = مراقبت می کند / نخجیر = شکار / فرجام = پایان – سر انجام / دادگر = عادل کوفتن = کوبیدن / دیدهچشم / به تنگ می آید =صبرش تمام می شود / خروشید = دراینجا شیهه کشید / سهمگین = ترسناک / تیغ = شمشیر / بَر = در اینجا تن / چیرگی = پیروز شدن / کمند =ریسمان - طناب حلقه شده / میان = دراینجا کمر / آذرگشسب = آتش سریع و سوزان / گُرد = پهلوان / دستگاه = در اینجا عظمت - شوکت– شکوه /همهمه = هیاهو / اختلاف انداختن = نزاع به وجود آوردن . 
 به ادامه ی مطلب مراجعه کنید.


برچسب‌ها: فارسی ششم

ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه بیست و هشتم مهر ۱۳۹۳ | 11:25 | نویسنده : زراعتی |

درس دوم فارسی (پنجره های شناخت) 

 خودارزیابی 

1-با توجه به متن درس، نظر گروه ایمان چه بود ؟ 
اعضای گروه ایمان بر این باور بودند که این چهار کلمه به ترتیب درستی به دنبال هم آمده اند
زیرا ما با شناخت خود و شناخت خلق و خلفت ، سرانجام به خالق همه این ها ایمان می آوریم .
 
2-گروه اخلاق بر چه چیزی تاکید کرده است ؟ 
گروه اخلاق ریشه ی همه پدیده ها و اشیا را در اخلاق نیکو رفتار پسندیده می دانست و بر این عقیده بودند که ما وقتی می توانیم خالق خود واین عالم را خوب بشناسیم که به رعایت اخلاق و آدب نیک پای بند باشیم. 
حکایت 
منظور از اینکه (( محبت ها را روی سنگ و بدی هارا روی شن نوشت )) چیست ؟ 
اگر ما چیزی را بر روی سنگ بنویسیم تا سال های سال آن نوشته بر روی آن سنگ باقی خواهد ماند ولی اگر آن را روی شن بنویسیم با وزش اولین باد، شن ها به هم می ریزد و نوشته از بین می رود. در اینجا منظور این است که ما باید محبت های دیگران را مانند نوشته ای که بر روی سنگ نوشته می شود در دل و ذهن وخود حک کنیم و بدی های آن ها را مانند نوشته ای که روی شن نوشته می شود و زود از بین می رود زود از دل و ذهن خود پاک کنیم . 
بخوان وبیندیش 
مرغ زیرک که می رمید از دام ....... با همه زیرکی به دام افتاد 
پرنده ی زیرک و باهوش که همیشه خود را از دام ها دور نگاه می داشت این دفعه با تمام زیرکی و هوشیاری در دام افتاد . 
ایستگاه اندیشه 
چرا برخی دام می افتند؟هرکسی که به زیرکی و خود مغرور شود در واقع خود را در دام غرور انداخته و از همین دام معمولا ضربه های بزرگتری می خورد . 
معنی واژه ها خلق = آفریده /درنگ = تامّل – مکث / دریافت =دراینجا فهمید / پای بند باشیم = لازم بدانیم / خاطر خواه در اینجا دلخواه / خودبینی= خودپسندی – غرور - عجب /نهراسیم = نترسیم / مشاجره دعوا -درگیری/ آزرده = رنجیده / آبادی = روستا –ده / لغزید = سُر خورد / حک کرد= تراشید / همپایه = هماندازه - هم قدر / مِهر = محبت / سرا خانه / سهل = آسان – راحت / رضا = خشنودی / زیرک زرنگ طمع = حرص /خاطر = یاد – فکر - اندیشه / می رمید = فرار می کرد قسمت = در اینجا سرنوشت / غفلت فراموشی - بی خبری - نا آگاهی . 

به ادامه ی مطلب مراجعه کنید.


برچسب‌ها: فارسی ششم

ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه بیست و هشتم مهر ۱۳۹۳ | 11:21 | نویسنده : زراعتی |

درس سوم فارسی (داستان من و شما) 

 خود ارزیابی 


1- مقصود از(( آواهای دلنشین )) و ((نغمه های مهربانی )) چیست ؟ 

این آوا ها و نغمه ها لالایی ها ، ترانه ها و صحبت های کودکانه ای که پدر و مادر و دیگر کسانی که در پروش کودک سهیم هستند از ابتدا به زبان فارسی در گوش نوزاد می خوانند و اورا با این زبان پرورش می دهند وبزرگ می کنند . 

2- چرا زبان، موجودی زنده معرفی شده است ؟ 

چون هر زبانی فراز وفرود هایی دارد و در طول زمان می تواند بر سایر زبان ها تاثیر بگذارد یا تاثیر بپزیرد و تغییر و تحول داشته باشد . اگر اززبان حفظ و نگهداری نشود می تواند حتی به مرگ زبان بیانجامد . 

معنی شعر 

سخن 

با اینکه سخن به لطف آب است......................کم گفتن هر سخن،صواب است 

هر چند سخن به روانی و دلنشینی آب است،کم گفتن و به اندازه سخن گفتن کاری پسندیده و درست است. 

آب ارچــه همـــه زلال خـیزد..........................ازخوردن پر، ملال خیزد 

آب اگر چه زلال و شفاف و بدون عیب است، زیاد نوشیدن آن موجب دل آزردگی و ناراحتی می شود. 

کم گوی و گزیده گوی چون دُر.......................تا زاندک تو، جهان شود پُر 

کم سخن بگو و گزیده و حساب شده مانند مروارید که کمیاب ولی با ارزش است تا همین سخنان اندک امّا با ارزش تو در سراسر جهان انتشار یابد. 

لاف از سخن چو دُر توان زد........................آن خشت بود که پُر توان زد 

انسان می تواند از سخن و گفتار باارزش ،همچون مروارید لاف بزند و به آن ببالد و خشت و گل است که نیازمند فراوانی است. 

یـک دستـه گـل دمـاغ پـــرور .........................از خرمن صد گیاه بهتر 

یک دسته گل خوش بو وروح نواز، از انبوهی از گیاهان بدون بو یا بدبو بهتر است. ای زبان فارسی 

ای زبان فارسی ، ای دُرّ دریای دری .............. ای تو میراث نیاکان ای زبان مادری 

ای زبان فارسی ، ای مروارید دریای پارسی دری ای میراث پدران ما ای زبان مادری ما 

در تو پیدا فرّما ،فرهنگ ما ، آیین ما ............... از تو بر پا ، رایَتِ دانایی و دانشوری 

شکوه فرهنگ و آیین ما در تو آشکار شده است و پرچم دانایی و دانش پژوهی ما ایرانیان به وسیله ی تو برافراشته شده است . 

کابل و تهران و تبریز و بخارا و خجند .............جمله ، ملک توست تا بلخ و نیشابور و هری 

وسعت تصرف گویش تو از کابل و تهران و تبریز و بخاراوخجند تا بلخ و نیشابور و هرات است. 

جاودان زی ، ای زبان دانش و فرزانگی .............تا به گیتی نور بخشد آفتاب خاوری 

تا زمانی که آفتاب از مشرق طلوع می کند تو جاودانه زندگی کن ای زبان دانش وخردمندی . 

فارسی را پاس می داریم زیرا گفته اند .............«قدر زر ، زرگر شناسد قدر گوهر ، گوهری» 

ما زبان فارسی را حفظ می کنیم چون همان طور که زرگر قدر زر را و جواهر شناس قدر جواهر را می داند ، ما هم قدر زبان فارسی را می دانیم . 

معنی واژه ها 

فراز= بلندی / فرود = پستی / اعتبار = در اینجا آبرو -ارزش / عظمت = بزرگی / شکوه = هیبت – فرّ / شوکت = شکوه - فرّ – عظمت / بی گمان =بدون شک / درک = فهم / دلاوری = شجاعت / دّر =مروارید / دری فارسی کهن / فرّ شکوه - زیبایی / آیین = مذهب – روش / رایَت پرچم – درفش جمله در اینجا به معنی همگی است / مُلک = سرزمین / زی = زندگی کن / فرزانگی خردمندی / گیتی = جهان / خاوری شرقی / پاس می داریم قدر می دانیم - ارزش می نهیم . 

بنویسیم 

فعالیت های درس 

1- کلمه های مترادفی را که در متن درس به کار رفته است ، پیدا کنید وبنویسید . 

مانند = مثل ........... عمر= زندگی ........... شور = شادابی .......... تلاش=کوشش ........... بزرگی= عظمت........شکوه=شوکت ........... پابرجا = استوار .......... قدرت = توان .......... کلمه = واژه .......... پیوستگی = اتحاد 

2- برای هر کلمه دو هم خانواده بنویسید

تلفظالفاظ = لفظ 
دقّتدقیق = دقایق 
مقصودقاصد = قصد 
عظمتمعظم = عظیم 

3-با توجه به متن درس جدول زیر را مانند نمونه کامل کنید

...........
کلمه ............. آن ............ ها ........... ات 
..........
ستاره..........ستارگان ...... ستاره ها ......------- 

...........نسل ...........-------........ نسل ها ........------- 
............
آن ...............آنان ......... آن ها ........------- 
...........
آوا ...........--------......... آوا ها ........------- 
..........
نغمه............--------......... نغمه ها ......------- 
.........
فرزند........... فرزندان.......فرزند ها .......-------- 
..........
تغییر ..........---------.......-----------.....تغییرات 
........
دوست........... دوستان ......دوست ها .......------- 
........
دشمن .......... دشمنان ...... دشمن ها ......-------- 


4- برای هر کلمه دو صفت مناسب بنویسید 

کلمه ........... صفت 1 .......... صفت 2 

فرزندان ....... کوشا ............. خردمند 


خط ........... زیبا ................ خوش 

نگاهبان ....... هوشیار ......... با دقت 

به ادامه ی مطلب مراجعه کنید.برچسب‌ها: فارسی ششم

ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه بیست و هشتم مهر ۱۳۹۳ | 11:18 | نویسنده : زراعتی |
بنویسیم فعالیت های درس 1-در بيت زير، شاعر بر غنيمت شمردن چه چيزهايی تأکيد می کند؟ خیز و غنیمت شمار جنبش باد ربیع ..................... ناله ی موزون مرغ ، بوی خوش لاله زار وزش بادبهاری ------ آواز پرندگان ------ عطر گل های لاله در لاله زار 2-بيت زير را به زبان ساده، بنويسيد. برگ در ختان سبز در نظر هوشیار .............................هر ورقش دفتری است معرفت کردگار در نظر آدم هوشیار حتی برگ درختان سبزهم نشانه ای از نشانه ای قدرت پروردگار و کتابی برای شناخت خدا است. 3-قافيه های شعر درس را پيدا کنيد و بنويسيد. مرغزار ، زار ، لا له زار ، خداوند گار ، کرد گار 4-موصوف و صفت ها(ترکیب های وصفی ) را مشخص کنید. معرفت آفریدگار، برگ درختان ،ناله ی موزون ،بوی خوش ،باد بهاری ناله ی موزون، بوی خوش وباد بهاری،ترکیب وصفی یعنی موصوف وصفت هستند. معرفت آفریدگار و برگ درختان ترکیب اضافی یعنی مضاف و مضاف الیه هستند. املا 1-جاهای خالی را با توجّه به معنای داده شده، کامل کنيد و بنويسيد. فاخ.......ه : کوکو ---------> فاخته رب.....ع: بهار --------> ربیع مو....ون : هماهنگ ------>موزون مَر..... : چمن و سبزه------> مَرغ 2-چهار کلمه از درس پيدا کنيد که يکی از شکل های (( غ )) را داشته باشد. غنیمت...... مرغ....... مَرغزار....... غفلت 3-کدام يک از ابيات درس را بيش تر دوست داريد؟ آن را با خطّی خوش بنويسيد. این گزینه سلیقه ای می باشد. 4-با حروف زير، چهار کلمه بنويسيد که ارزش املايی داشته باشند. ظ-ق-س-د ع-ه-ط-ب قطب - سبد - عقد - عهد - طبس نگارش 1-با توجّه به نوشته ی زير، متن را تا سه سطر ادامه دهيد. شاخ که با میوه هاست سنگ به پا می خورد ............بیدمگر فارغ است از; ستم نابکار امروز; شاخه ی دیگری از درخت توت ، شکست وبر زمین افتاد .درخت توت ،آهی کشید وبه درخت بید که درآن سوی باغ کودکان کاری به کارش نداشتند خیره شد وبا خود گفت: به راستی که سرنوشت کدام یک از ما بهتر است من که میوه می دهم و مورد ستم قرار می گیرم یا درخت بید همسایه که بار و بر ( میوه ) نمی دهد ولی در طرف دیگر باغ به ظاهر آسوده اما در واقع در تنهایی خود به سر می برد. 2- با کلمات زیر ، یک متن در چند سطر بنویسید. بهار ، سوسن ،نرگس ،لاله زار ،مخلوق ، بلبل ،خالق زمانی که فصل بهار می رسد از طبیعت انتظار سرسبزی و روییدن گل هایی چون سوسن و نرگس داریم . با حضور در لاله زار اولین تصویری که در ذهنمان تداعی می شود چهره ی نورانی شهدا ست و با شنیدن نغمه های بلبلان است که رسیدن فصل بهار را جشن میگیریم وباید همیشه بدانیم که خداوند خالق تمامی مخلوقات است. 3-کلماتی مرتبط با کلمات زير بنويسيد. کردگار = خداوند = پروردگار = آفریدگار = خالق بهار = نسیم = شکوفه = سرسبزی = جوانه 4-با کلمه ی زير، يک جمله ی خبری، پرسشی، عاطفی و امری بسازيد. بلبل جمله ی خبری : بلبل پرنده ای کوچک است. جمله ی پرسشی :آیا آن بلبل آواز می خواند؟ جمله ی عاطفی : به به آواز بلبل چه گوش نواز است! جمله ی امری: آن بلبل را از قفس رها کنید. 5- با توجّه به کلمات زير، جدول را کامل کنيد. زمستان ، درختان ، مرغزار ، گل ها ، کبوتران ، آسمان مفرد : زمستان ، مرغزار ، آسمان جمع: درختان ، گل ها ، کبوتران کارگاه نویسندگی هنگام نوشتن باید به نکات زیر توجه داشته باشیم: 1-از کاربرد کلمه های گفتاری وشکسته خود داری کنیم. 2- از تکرار کلمه ها بپرهیزیم. 3- ساده و خوانا بنویسیم. 1-با توجه به نکته های یاد داشت شده جمله ی ((اندیشه کردن در کار خالق و مخلوق ، روشنایی افزاید اندر دل ))را به نوشته ای ساده تبدیل کنید. اندیشیدن در مورد پروردگار و آفریده های اومعرفت و شناخت پروردگار را در ذهن و قلب انسان افزایش می دهد. 2-با نثر ساده و روان زیبایی های محل زندگی خود رادر یک بند معرفی کنید. به دلیل تنوع محل زندگی دانش آموزان این فعالیت شخصی است. 3- ضرب المثل ((شکر; نعمت ، نعمتت افزون کند )) را در یک بند توضیح دهید . زمانی انسان شکر گذار نعمت های خداوند باشد و از نعمت های خداوند به درستی استفاده کند خداوند از این رفتار انسان راضی خواهد بود و بنابر این نعمت خودرا براین گونه بندگان افزایش می دهد. [ یکشنبه ششم مهر 1393 ] [ 9:43 ] [ حسن حکاک ] نظر بدهید
برچسب‌ها: فارسی ششم

تاريخ : دوشنبه بیست و هشتم مهر ۱۳۹۳ | 11:15 | نویسنده : زراعتی |

بیش از ۳۰۰ نمونه سوال در زمینه فارسی ششم دبستان


کاری از مرکز سنجش آموزش و پرورش

فایل pdf

حجم: ۱۲.۶ MB


برچسب‌ها: فارسی ششم

تاريخ : چهارشنبه دهم اردیبهشت ۱۳۹۳ | 9:50 | نویسنده : زراعتی |

image


لغت نامه دهخدا

برای یافتن هر کلمه روی حرف ابتدای آن در جدول زیر کلیک کنید.


ا
آ
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
ه
و


برچسب‌ها: فارسی ششم

تاريخ : چهارشنبه سی ام بهمن ۱۳۹۲ | 11:30 | نویسنده : زراعتی |
تاريخ : دوشنبه نهم دی ۱۳۹۲ | 10:44 | نویسنده : زراعتی |
تاريخ : دوشنبه نهم دی ۱۳۹۲ | 10:32 | نویسنده : زراعتی |
دانلود نمونه سوال نگارش و دستور ششم
(آذر ماه)
نگارش ششم
بانک سوالات ششم - بیگدلی

به  ادامه ی مطلب مراجعه نمایید
برچسب‌ها: فارسی ششم

ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه بیستم آذر ۱۳۹۲ | 9:39 | نویسنده : زراعتی |
دانلود نمونه سوال نگارش و دستور ششم
(آذر ماه)

نگارش ششم
بانک سوالات ششم - بیگدلی
به  ادامه ی مطلب مراجعه نمایید


برچسب‌ها: فارسی ششم

ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه سیزدهم آذر ۱۳۹۲ | 11:19 | نویسنده : زراعتی |

راه های شناخت تعداد جمله

تعیین تعداد جمله ها درداخل یک عبارت و یا بیت از مواردی است که معمولا دانش آموزان به مشکل بر می خورند و از جمله مواردی است که در آزمونها ی نمونه و تیز هوشان جزیکی از سوالات ثابت درس فارسی محسوب می شود. از این رو بر آن شدم تا در خصوص راه های شناخت تعداد جمله مواردی را بیان کنیم.

برای اینکه جمله ها را بشناسیم و تشخیص دهیم که در هر بیت یا عبارتی چند جمله به کار رفته است، باید موارد زیر را مدّ نظر داشته باشیم.ادامه مطلب

برچسب‌ها: فارسی ششم

ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه سیزدهم آذر ۱۳۹۲ | 10:28 | نویسنده : زراعتی |
تاريخ : چهارشنبه سیزدهم آذر ۱۳۹۲ | 9:39 | نویسنده : زراعتی |
تاريخ : دوشنبه چهارم آذر ۱۳۹۲ | 10:29 | نویسنده : زراعتی |
۴۰۰ضرب المثل فارسی و معنی و مفهوم آن ها

ادامه مطلب را بخوانید:برچسب‌ها: فارسی ششم

ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه بیست و نهم آبان ۱۳۹۲ | 12:7 | نویسنده : زراعتی |

آشنایی با شخصیت های ذکر شده در کتاب فارسی ششم ابتدایی

فارسی ششم

دریافت فایل


برچسب‌ها: فارسی ششم

تاريخ : چهارشنبه بیست و نهم آبان ۱۳۹۲ | 11:37 | نویسنده : زراعتی |

دانلود نکات دستوری ادبیات فارسی پایه ششم
نکته فارسی ششم
منبع:بانک سوالات ششم - بیگدلی
به  ادامه ی مطلب مراجعه نمایید


برچسب‌ها: فارسی ششم

ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه بیست و نهم آبان ۱۳۹۲ | 10:39 | نویسنده : زراعتی |
دانلود آزمون علمی 100 سوالی ادبیات ششم
(100 سوال استاندارد)

فارسی ششم- بانک سوالات ششم
منبع:بانک سوالات ششم - بیگدلی
به  ادامه ی مطلب مراجعه نمایید

برچسب‌ها: فارسی ششم

ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه بیست و هفتم آبان ۱۳۹۲ | 11:12 | نویسنده : زراعتی |
تاريخ : چهارشنبه پانزدهم آبان ۱۳۹۲ | 11:12 | نویسنده : زراعتی |
تاريخ : چهارشنبه پانزدهم آبان ۱۳۹۲ | 9:47 | نویسنده : زراعتی |
تاريخ : چهارشنبه پانزدهم آبان ۱۳۹۲ | 9:45 | نویسنده : زراعتی |

تیزهوشان فارسی ششم درس سوم داستان من وشما

تیزهوشان فارسی ششم درس سوم داستان من وشمابه همراه پاسخ تیزهوشان فارسی ششم درس سوم داستان من وشمابه همراه پاسخ تیزهوشان فارسی ششم درس سوم داستان من وشمابه همراه پاسخ نمونه ای ازاین سوالات تیزهوشان فارسی ششم درس ...شم درس سوم داستان من وشمابه


برچسب‌ها: فارسی ششم

ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه پانزدهم آبان ۱۳۹۲ | 9:40 | نویسنده : زراعتی |
دانلود آزمون چهار گزینه ای ادبیات فارسی ششم
همراه با پاسخ نامه
((نخستین آزمون تستی سال تحصیلی 93-92))
بانک سوالات ششم/bigbest23.ir
منبع:بانک سوالات ششم - بیگدلی


برچسب‌ها: فارسی ششم

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه بیست و هفتم مهر ۱۳۹۲ | 21:26 | نویسنده : زراعتی |

انواع شعروآرایه های ادبی فارسی ششم به همراه مثال

انواع شعروآرایه های ادبی فارسی ششم انواع شعروآرایه های ادبی فارسی ششم به همراه مثال

 

 


برچسب‌ها: فارسی ششم

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه بیست و هفتم مهر ۱۳۹۲ | 20:55 | نویسنده : زراعتی |

خلاصه یادآوریِ فارسی «سال ششم ابتدایی»
برچسب‌ها: فارسی ششم

تاريخ : یکشنبه بیست و یکم مهر ۱۳۹۲ | 21:56 | نویسنده : زراعتی |
دانلود آزمون 4 گزینه ای ادبیات فارسی پایه ششم

بانک سوالات ششم/bigbest23.ir
منبع:بانک سوالات ششم - بیگدلی
به  ادامه ی مطلب مراجعه نماییدبرچسب‌ها: فارسی ششم

ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه هفدهم مهر ۱۳۹۲ | 9:29 | نویسنده : زراعتی |

دانلود نکات و مفاهیم کلیدی درس دوم فارسی ششم
درس های بعدی به زودی
بانک سوالات ششم/bigbest23.ir
منبع:بانک سوالات ششم - بیگدلی
به  ادامه ی مطلب مراجعه نمایید


برچسب‌ها: فارسی ششم

ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه هفدهم مهر ۱۳۹۲ | 9:27 | نویسنده : زراعتی |